Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Szigethalom
Szigethalom
Halásztelek
Halásztelek

2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 12-14.

Útvonaltervezés

Keresés
Close this search box.
Akadálymentes elérés

KÖRNYEZETVÉDELMI RAJZPÁLYÁZAT 2024.

Mit jelent számodra a környezettudatosság?

A természet védelmét? A hulladék elkülönített, szelektív gyűjtését?

A tiszta Várost, vagy esetleg mást?

Az ”ARIES” Nonprofit Kft. kíváncsi a Te véleményedre is, melyet most egy rajzpályázat formájában fejthetsz ki, és még értékes nyeremények is üthetik markodat!

Környezetünk védelmének szellemiségét számos módon tudjuk átadni gyermekeinknek. Egyik – és a jövőre tekintve talán a legfontosabb – módja, hogy az oktatási és nevelési intézményekben is felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem aktualitására. Ezáltal természetessé tehetjük a gyerekek számára a környezetvédelmet, mint mindennapi szemléletet. A mi generációnk életében már elkezdődött a szemléletmód váltás, ebből kifolyólag lehetőségünk, és kötelességünk az utódainkat úgy nevelni, hogy számukra alapvető legyen ez a hozzáállás, hiszen fiatalkorban a legkönnyebb kialakítani ezeket a szokásokat.

Azért hirdetjük meg a fiatal korosztály számára környezetvédelmi rajzpályázatunkat, hogy ösztönözzük a környezettudatos szempontok érvényesülését és a zöld gondolkodás elterjedését a mindennapokban.

Az oktatási és nevelési intézmények fontos helyszínét képzik a jövő nemzedékének környezettudatos nevelésében. Az ”ARIES” Nonprofit Kft. fontosnak tartja, hogy ez a szemlélet már fiatalkorban fókuszba kerüljön, és hozzájáruljon a gyerekek egészséges életmódjának megalapozásához, hiszen az egészséges életmód (testmozgás, előnyös étkezés, test és lélek egészsége, környezetünk szeretete, megóvása) előnyeinek bemutatásával alapozható meg igazán a fiatal korosztály környezettudatos szemlélet módja.

Vállalatunk által a Városban végzett munka sok szálon kötődik a környezetvédelemhez, hiszen a környezetgazdálkodási tevékenység, a városgondozási munkálatok és a távhőszolgáltatás is mind a tisztább és élhetőbb szempontok figyelembevételével történik.

A pályázattal olyan alkotni vágyó és kreatív gyerekeknek kívánunk teret adni, akik készek rá, hogy megmutathassák, mit jelent számukra a környezettudatosság és mit látnak, hogyan kötődik ehhez az ”ARIES” Nonprofit Kft. tevékenysége a városhoz.

A rajzpályázaton Szigetszentmiklós város területén található oktatási intézmények diákjai vehetnek részt.

A rajzpályázat témája: Szigetszentmiklós Város és a környezetvédelem

Pályázók köre:

 1. A pályázaton a Szigetszentmiklós település területén található óvoda, általános iskola vagy középfokú oktatási-nevelési intézmény diákjai vehetnek részt.
 • óvodások (ebben a kategóriában csoportos pályaművekkel is lehet nevezni);
 • általános iskola alsó tagozatos osztályainak diákjai (1-4. osztály),
 • általános iskola felső tagozatos diákok (5-8. osztály),
 • középfokú oktatási intézmény tanulói.
 1. A pályázaton továbbá részt vehetnek az ”ARIES” Nonprofit Kft.. munkatársainak családtagjai, ismerősei is, amennyiben igaz esetükben a 1-es pont.

Pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.05.

 

Formai követelmények:

A pályázatra A4-es, illetve A3-as méretű, újrahasznosított papíron, tetszőleges technikával készített műveket várunk (mint pl.: vízfesték, tempera, zsírkréta, filctoll, ceruza, stb.)

Újrahasznosított papír lehet:

 • anyagát tekintve újrahasznosított papír, illetve
 • újrahasznosított papírnak számít az is, amit korábban más célra használtak / nyomtattak ki, de az már nem tartalmaz releváns információt, viszont annak üres hátoldalára a pályázó gyerekek tudnak rajzolni / festeni (pl.: plakát, kinyomtatott papír stb.)

Fontos kritérium, hogy egy pályázó csak egy pályaművel indulhat a versenyen, azonban egy intézményből több gyermek pályaműve is nevezhető.

Értékelés:

A beérkezett pályaműveket zsűri értékeli. Az elbírálás szempontjait az ötletesség, a minél egyedibb szemlélet- és ábrázolásmód adják. A beérkezett pályaművekből az értékelést követően a zsűri korosztályonként 10 pályaművet választ ki, melyek közül a legjobb három kerül díjazásra.

Díjazás:

A megjelölt pályázati körbe tartozó korcsoportok 1-3 helyezettei külön-külön kerülnek díjazásra, melyek a díjazás mellett bemutatásra kerülnek az ”ARIES” Nonprofit Kft. honlapján (www.arieskft.hu), valamint a Facebook oldalra is feltöltésre kerül.

Nyeremények oktatási tagozatonként:

 1. helyezett: 30.000,- Ft értékű ajándékutalvány/ajándékcsomag + oklevél
 2. helyezett: 20.000,- Ft értékű ajándékutalvány/ajándékcsomag + oklevél
 3. helyezett: 10.000,- Ft értékű ajándékutalvány/ajándékcsomag + oklevél

Nyeremények átadása:

A pályázat nyerteseit telefonon, e-mailben értesítjük. Az ünnepélyes átadásra 2024.04.20-án, 10 órakor kerül sor a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A beérkező pályaművek a zsűrizést követően, online formában, egy hónapig megtekinthetőek a www.arieskft.hu oldalon.

A pályázatok benyújtásának módja, feltételei:

A pályaművet és a jelentkezési lapot egy példányban, zárt borítékban, a Szervező részére, a következő címre kérjük postai úton, vagy személyesen eljuttatni.

ARIES Nonprofit Kft.

2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

A pályázat beazonosításához szükséges adatokat a pályázat hátoldalára, nagy, nyomtatott betűkkel kell feltüntetni.

A pályázat benyújtásához szükséges adatok:

 • Pályázó neve
 • Pályázó osztálya/csoportja
 • Intézmény neve és címe
 • Pályamű címe
 • Kapcsolattartó neve, telefonszáma/e-mail címe

A pályaművek benyújtása kizárólag a megfelelően kitöltött és – 18 év alattiak esetében törvényes képviselő által – aláírt jelentkezési lap benyújtásával együtt érvényes.

Jelentkezési lap letöltése

A pályázattal kapcsolatos fontosabb időpontok:

 • Pályázat beküldésének határideje: 04.05.
 • Eredmények közzététele: 04.15.
 • Kiállítás megnyitó, díjátadó ünnepség: 04.20.

Adatvédelem:

A Résztvevők elfogadják, hogy a Szervezőnek jogában áll a pályázat során megadott személyes adataikat (beleértve a beküldött rajzokat) kezelni és nyilvánosan felhasználni. A Szervező a személyes adatok kezelésekor mindenkor figyelemmel van és betartja a vonatkozó jogszabályokat.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CVII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. A Résztvevő a Pályázaton való részvételével kifejezetten hozzájárulását adja az által önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelés időtartama: a Résztvevő által történő visszavonásig tart, amelyet a Szervező felé írásban kell jeleznie. Az adatkezelés visszavonása egyben a Pályázatban való részvételi jogosultságot is megszünteti.

A Résztvevő kérelmezheti Szervezőtől a tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését. Jogorvoslat kérhető: Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).

Résztvevő hozzájárul – nyereményhez jutása esetén –, hogy személyes adatai közül nevének, korának, oktatási intézményének, továbbá a nyerés tényének nyilvánossá tételéhez (a www.arieskft.hu weboldalon; az ”ARIES” Nonprofit Kft. Facebook oldalán; valamint fizikailag, a díjátadó ünnepségen, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban).

A nyertes elfogadja, hogy személyéről és rajzáról Szervező által kommunikációs anyag (pl. sajtóanyag, interjú, megszólalás, videó felvétel) készüljön publikálás céljából.

Környezetvédelmi rajzpályázat 2024. pályázati kiírás letöltése

Megszakítás