Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Szigethalom
Szigethalom
Halásztelek
Halásztelek

2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 12-14.

Útvonaltervezés

Keresés
Close this search box.
Akadálymentes elérés

Adatkezelési tájékoztató – Ügyfelek részére

1. ADATKEZELŐ

 

Neve: „ARIES” Nonprofit Kft

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

Adatkezelő képviselője: Szarvas Tibor

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: titkarsag@arieskft.hu

 

Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője: Csanádi Viktória Gabriella

Az Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Postacím: 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

E-mail cím: dpocsanadi@gmail.com

Telefonszám: +36 70 334 8703

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

2. ADATKEZELÉS CÉLJA

 

2.1 Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, szállítókkal (AKT-038)

Ügyfelek, Partnerek azonosítása, a többi ügyféltől, partnertől való megkülönböztetése, kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése. A központi email címre érkező levelek kezelése. Árajánlat kiadás, szerződéskötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év szeptember utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.2 Ügyfélszolgálati tevékenység, ügyfél reklamáció és ügyfélmegkeresés menedzsment és hangfelvétel készítése

Ügyfélszolgálaton telefonon, levélben vagy emailben, illetve személyesen bejelentett kérdések, kérések és panaszok megválaszolása. Az Adatkezelő az ügyfélkezelésben részt vevő telefonvonalakon a beérkezett telefonhívásokról felvételt készít és tárol.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, hangfelvétel

Adatkezelés tervezett határideje: Az Fogyasztóvédelmi törvény alapján, de minimum 5 év.

 

2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció menedzselése (AKT-040)

Számla kiállítása az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatosan (Pl: hulladékkezelés, távhő, egyéb).  Hulladékkezelési szolgáltatás esetében a szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása az NHKV nevében.)

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím

Adatkezelés tervezett határideje: Számviteli törvény alapján, de minimum 8 év.

 

2.4 Hulladékszállítási mérlegjegyek kezelése közszolgáltatás esetén (AKT-041)

Az Adatkezelő telephelyére fizetős szolgáltatás keretében történő hulladék beszállítás esetén a beszállított hulladék mennyiségéről mérlegjegy készül.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, rendszám, lakcím, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év – számla analitika

 

2.5 Hulladékszállítási mérlegjegyek kezelése Nem közszolgáltatás esetén (AKT-042)

Az Adatkezelő telephelyére fizetős szolgáltatás keretében történő hulladék beszállítás esetén a beszállított hulladék mennyiségéről mérlegjegy készül.

Adatkezelés jogalapja: Jogi személyek által végzett hulladékbeszállítás esetén: Jogos érdek

Természetes személyek által végzett hulladékbeszállítás esetén: szerződés. Az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentáció készítése és a közszolgáltatási munkafolyamattal megegyező adatkezelés elvégzése.

A kezelt adatok köre: Aláírás, név, rendszám, lakcím

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év – számla analitika

 

2.6 Hulladékszállítási díjkedvezmény elszámolása nyugdíjasok számára (AKT-043)

Az Önkormányzat által nyugdíjasoknak biztosított hulladékszállítási díj elszámolásához az ”ARIES” Nonprofit Kft. listát készít havonta az önkormányzat részére a szállítások mennyiségéről, szerződöttenkénti bontásban.

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatás ellenértékének elszámolása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, kukaméret, születési hely, születési idő, anyja neve

Adatkezelés tervezett határideje: Számviteli törvény alapján, de minimum 8 év.

 

2.7 Konténer rendelés, Lomtalanítás menedzselése (AKT-044)

Konténer rendelés esetén a megrendelő azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok nyilvántartása és a lomtalanitas@ariekft.hu e-mail címre érkezett megkeresések tárolása.
Adatkezelés jogalapja: Természet személyek esetében: Szerződés

Jogi szermélyek esetében: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a szerződés teljesítése során a kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, email, telefonszám, lakcím, anyja neve, személyi igazolványszám, lakcímkártya száma

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év szeptember utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.8 Bérlakás menedzsment (AKT-045)

Ingatlan bérbeadási szerződés kötése az Önkormányzat kijelölő határozata alapján. A bérleménnyel kapcsolatos kommunikáció.

Adatkezelés jogalapja: Közhatalmi jogosítvány gyakorlása

A kezelt adatok köre: Név, cím, születési idő, személyi igazolvány szám, álladó lakcím, együtt költözők azonosításához szükséges adatok.

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év szeptember utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.9 Ingatlan tulajdonos változás átvezetése, nyilatkozat alapján illetve jogi személyekkel szerződés kötés (AKT-046)

Utcanév változás vagy ingatlan tulajdonos változás átvezetése, nyilatkozat, illetve jogi személyekkel szerződés kötés hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről, távhőszolgáltatásról, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatkezelések, lakatlansági igazolás kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, anyja neve, születési hely, idő, telefonszám, szolgáltatási cím, levelezési cím, aláírás, email, halotti anyakönyvi kivonat. Adásvételei szerződés

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését vagy a szolgáltatás igénybevételének megszűnését követő 4. év szeptember utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.10 Távhő szolgáltatás nyilvántartás vezetése (AKT-047)

A távhő szolgáltatást igénybe vevő felhasználók albetétenkénti nyilvántartása a számlázási feladatok elvégzése érdekében. A törvényi felhatalmazás értelmében a távhőszolgáltató jogosult a szolgáltatást igénybevevőket nyilvántartani.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Szolgáltatás helye, a szolgáltatási hely tulajdonosai, tulajdont igazoló dokumentumok, név, cím, születési idő , anyja neve, szem ig szám, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év vagy a távhő törvény előírásai szerint hosszabb ideig.

 

2.11 Távhő díjbeszedéshez kapcsolódó dokumentáció kezelése (AKT-048)

A távhő szolgáltatás készpénzben történő kiegyenlítéséhez kapcsolódó adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Szolgáltatás helye, a szolgáltatási hely tulajdonosai, kapcsolattartói adatok,  név, cím, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Számlázási időszakot követő 1 hónap.

 

2.12 Melegvíz óra bejelentés elektronikus csatornán (AKT-049)

A melegvíz felhasználók a melegviz@arieskft.hu e-mail címe beküldik az időszakos fogyasztási adatokat.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke az szolgáltatás teljesítéséhez és elszámolásához kapcsolódó kommunikációhoz kapcsolódó adatok nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: név, fogyasztási hely adatai, egyedi azonosító, email,

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év – számla analitika

 

2.13 Fűtési rendszer karbantartás menedzsment (AKT-050)

Az Adatkezelő által elvégzett fűtési rendszer karbantartási tevékenységet igazoló munkalap kiállítása és az intézményvezető ellenjegyzése.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a karbantartások elvégzéséről dokumentációt készíteni és tárolni, valamint számla igazolásához használni.

A kezelt adatok köre: Név, intézmény, beosztás

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év – számla analitika

 

2.14 Ügyfélszolgálati tevékenység, ügyfél reklamáció és ügyfélmegkeresés menedzsment és hangfelvétel készítése (AKT-051)

Ügyfélszolgálaton telefonon, emailben vagy írásban bejelentett kérdések és kérések megválaszolása. Az Adatkezelő az ügyfélkezelésben részt vevő telefonvonalakon a beérkezett telefonhívásokról felvételt készít és tárol.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a megrendelői igények teljesítésének során a kapcsolódó adatkezelés.

A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, e-mail cím, hangfelvétel

Adatkezelés tervezett határideje: Az Fogyasztóvédelmi törvény alapján, de minimum 5 év.

 

2.15 Behajtás kezelés (AKT-052)

Az adatkezelő által nyújtott távhő szolgáltatás és ingatlan bérbeadás tevékenységek végzése során keletkező tartozások behajtása az ügyfelektől.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatás nyújtással kapcsolatot tartozások behajtása és az ezzel kapcsolatos adatkezelés.

A kezelt adatok köre: Név, születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító jel, egyéb vagyontárgy adatai a jelzálog bejegyzéséhez, tulajdonostársak személyes adatai

Adatkezelés tervezett határideje: A behajtást lezárultát követő első selejtezési alkalommal.

 

2.16 Gyepmesteri tevékenységhez tartozó adatkezelés (AKT-053)

A kóbor állatok bejelentése során a Befogási naplóban rögzítik a bejelentő adatait és átadják a gyepmesternek.
Adatkezelés jogalapja: Közhatalmi jogosítvány gyakorlása

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám

Adatkezelés tervezett határideje: A befogást követő 4. év szeptember utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.17 Üdülő vendégek nyilvántartása és elszámolása (AKT-054)

Az adatkezelő  megbízásából az üdülőgondnok nyilvántartást vezet a szálláshely szolgáltatást igénybevevőkről.
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, cím, születési hely, születési idő, email , telefonszám, nem, állampolgárság

Adatkezelés tervezett határideje: Jogszabályban meghatározott ideig.

 

2.18 Őstermelői piac nyilvántartásához kapcsolódó adatkezelés (AKT-055)

Őstermelői piac nyilvántartásának vezetése, papír alapú bejelentés, ügyiratba helyezése, iktatása, irattárazás, archívum.

Adatkezelés jogalapja: Közhatalmi jogosítvány gyakorlása

A kezelt adatok köre: Természetes személyek azonosításhoz szükséges adatok, Szerződés kötéshez szüksége adatok, név, cím, anyja neve, személyi igazolvány szám, őstermelői igazolvány száma, adószám, egyéni vállalkozói igazolvány száma

Adatkezelés tervezett határideje: Jogszabályban meghatározott ideig.

 

2.19 Ügyféladatok kezelése jogi és egyéb igényérvényesítés céljából (AKT-056)

Az Adatkezelő a vele kapcsolatban álló ügyfelek, érdeklődők, partnerek személyes adatait igényérvényesítési célból az adatmegadást követően az általános elévülési időtartam alatt megőrzi.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke  a vele kapcsolatban álló érintettek személyes adatait az általános elévülési időtartam alatt nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, email cím

Adatkezelés tervezett határideje: A szolgáltatás igénybevételét követő 4. év szeptember utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.20 Postakezelés, küldeménykezelés (AKT-057)

Az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év szeptember utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.21 Szerződések kezelése, iktatása (AKT-058)

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása,  a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év szeptember utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.22 Elektronikus video megfigyelő rendszer üzemeltetése (AKT-059)

Kamerarendszer üzemeltetés az Adatkezelő szelektív hulladék átvételi helyén.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a szelektív hulladék lerakási tevékenység ellenőrzése, hozzáférés kontrolálása.

A kezelt adatok köre: Arc és testkép, rendszám

Adatkezelés tervezett határideje: 2 hét

 

2.23 Rendezvényre való regisztráció és speciális igények kezelése (AKT-060)

Az Adatkezelő által szervezett céges rendezvénnyel kapcsolatos regisztrációk kezelése. A rendezvényekre regisztrált személyek speciális igényeinek kezeléses (pld. étkezési allergia).
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám, esetelegesen ételallergia

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

2.24 Rendezvény fotó, video dokumentálása (AKT-061)

Az Adatkezelő az általa szervezett eseményeiről fotó és videófelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán és facebook oldalán  publikálhat, valamint saját székheéyén lévő helyiségben elhelyezett kivetítőkön megjeleníthet, továbbá a saját szervezeti adatbázisaiban tárol.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a szervezet hatékony és megszemélyesített promóciója.

A kezelt adatok köre: Arc- és testkép, video

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

 

2.25 Informatikai üzletmenetfolytonosság biztosítása és adatmentés (AKT-062)

IT rendszerek és infrastruktúra üzemeltetése, beleértve a munkaállomások szerverek és hálózati elemek üzemeltetését, az adatok archiválását és mentését és ezek visszaállítását havária esetére.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az Adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet fenntartása érdekében az informatikai rendszerek adatainak rendszeres mentése és archiválása.

A kezelt adatok köre: A Szervezet által gyűjtött vagy kezelt valamennyi digitális adatkategória

Adatkezelés tervezett határideje: A szervezet az informatikai rendszer adatmentését 30 napig tárolja. Az adatarchiválást 5 évig.

 

2.26 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés (AKT-063)

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő.

 

3. SZOLGÁLTATÁS(OK) HIRDETÉSE, INFORMÁCIÓ NYÚJTÁSA ÉRINTETTEK SZÁMÁRA

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: e-mail, név

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

 

4. ADATMEGADÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

 

5. ÉRINTETTEK KÖRE

Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek és beszállítók kapcsolattartói.

 

6. KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

 

7. GYERMEKEK

Az Adatkezelő szolgáltatásai nem 16 év alatti személyeknek szólnak és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

Kivételt képez ez alól a bérlakások kezelése, amely tevékenység során a bérlővel együtt költöző kiskorúak adatait is köteles rögzíteni és nyilvántartani az Adatkezelő.

 

8. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

Adatfeldolgozók kategóriái: Külsős IT Szolgáltató, Ügyviteli rendszer szolgáltató, Díjbeszedő, Jogi tanácsadó, Behajtó cég, Végrehajtó, Gyepmester, Üdülő gondnok, Irattár szolgáltató, Külső biztonsági szolgálat, Webszolgáltató, Social média oldalak, GDPR tanácsadó, Adatvédelmi tisztviselő.

A címzettek kategóriái: Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Adóhatóság, Hatóság, NHKV Zrt., Érd és Térsége Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft, közjegyző, Magyar Posta.

 

9. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

 

A felvételeket az adatkezelő a 8. pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

 

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Tisztviselő, az IT üzemeltető és Ügyvezető igazgató férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez, a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben az Adatvédelmi Tisztviselőnél írásban kell kérelmeznie.

 

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1 évig tárol.

 

9.1 Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.  Az Érintettnek az Adatvédelmi Tisztviselőnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

 

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

 

10. HARMADIK FÉLTŐL KAPOTT ADATOK KEZELÉSE

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

 

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

11.1 A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyanazon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolásának alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

 

11.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

 

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

 

11.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Adatkezelő megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 

12. ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

 

13. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

 

14. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljes körű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek. A mentett vagy archivált adatokhoz a tárolás ideje alatt a hozzáférést az Adatkezelő korlátozza. A hozzáférés csak az adatok sérülése esetén visszaállítás céljából lehetséges. Az adatmentésből vagy adatarchiválásból visszaállítás folyamata közben a tárolási időszak alatt bejelentett Érintetti igényeket a visszaállított adatok éles üzembe állítás előtt az Adatkezelő ismételten végrehajtja.

 

15. ANALITIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

16. ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(továbbiakban: „Infotörvény”),

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

 

17. JOGORVOSLAT

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
  • az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

elnök: dr. Péterfalvi Attila

posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

 

Szigetszentmiklós, 2020. október 26.

 

 
 Dokumentum neveKiegészítő információkFájlméretKözzétéve
 Adatkezelési tájékoztató – Ügyfelek részére
Megtekintés
– nincs –686.08 KB2020.11.17.
Megszakítás