Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Szigethalom
Szigethalom
Halásztelek
Halásztelek

2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 12-14.

Útvonaltervezés

Keresés
Close this search box.
Akadálymentes elérés

Tisztelt Ügyfelünk!

A 2012. évi CLXXXV. számú törvény előírása alapján a jövőben az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladata a közszolgáltatási díj számlázása a díjak beszedése, valamint az április 01-je után keletkezett díjhátralék-kezelése. Az NHKV Zrt. számlázási rendszere a törvényben előírt határidőre nem készült el, így társaságunkat kérték fel bérszámlázás lefolytatására. A bérszámlázásra vonatkozó szerződés aláírása 2016. július 19-én megtörtént, mely alapján a lakossági II. negyedéves számlák kibocsátásának előkészületei megkezdődtek. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák a továbbiakban az NHKV Zrt. nevében kerülnek kiállításra, melynek során az eddig megszokott számlakép helyett, kisebb változtatásokkal új formában kapják kézhez azt.

Kell-e valamit tennie?

A jogszabályi előírások alapján meghatározott adatkezelési szabályok szerint a rendszerünkben nyilvántartott adatait, eltérő rendelkezésének hiányában változatlan formában kezeli az NHKV Zrt. tovább, amely 2016. évben a meglévő ügyfélszolgálatok teljes körű bevonásával biztosított.

Fizetés:

ha Ön korábban „díjbeszedőnek” vagy „sárga csekken” fizette a közszolgáltatási díjat, akkor a számla automatikusan ennek megfelelően kerül kiállításra.
ha Ön korábban csoportos beszedési megbízással fizetett, akkor a csoportos beszedést kezelő bank automatikusan módosítja a csoportos beszedési megbízás kedvezményezettjének adatait az első díjleemelés időpontjáig. Ha ezzel nem ért egyet, kérjük, hogy a II. negyedévi számlával megkapott tájékoztató levél kézhezvételétől számított 8 napon belül szíveskedjen bankjánál eljárni és saját hatáskörben a díjfizetési módot megváltoztatni, a központi ügyfélszolgálatunk megfelelő tájékoztatása mellett. Ez esetben a II. negyedévi számlát kérjük átutalással, vagy az ügyfélszolgálaton történő befizetéssel kiegyenlíteni.

Amennyiben ilyen fizetési formát még nem választott, vegye fel a kapcsolatot bankjával és szíveskedjen megadni az azonosító számát és az NHKV Zrt. A25456790 azonosítóját.

ha Ön korábban bankszámláról állandó átutalással fizetett, akkor a számlavezető banknál kell kérnie az átutalás két adatának (a kedvezményezett nevének és számlaszámának) módosítását, vagy azt a bank online felületén kell módosítania.

Adatok:
Nemzeti Hulladékgazdálkodás Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.,
Bankszámlaszám: HU02 10300002-10654068-49020146

Számlázás:

aki eddig negyedéves számlát kapott, a továbbiakban is negyedévente fog számlát kézhez kapni.

A közszolgáltatás műszaki tartalma:

a közszolgáltatás műszaki tartalma nem változik, erre vonatkozóan továbbra is a helyi önkormányzat rendeletben szabályozott előírásának a betartása, mind a közszolgáltatóra, mind az ingatlanhasználóra nézve kötelező.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert érintő átalakítások mielőbb befejeződnek, melyhez cégünk igyekszik mindent úgy irányítani, és az NHKV Zrt-vel együttműködni, hogy a változások az Ön számára külön ügyintézéssel járó megterhelést ne jelentsenek. Kérdés esetén forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik készséggel állnak a rendelkezésére.

ARIES Nonprofit Kft.
Kommunális egység

Megszakítás