Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós
Szigethalom
Szigethalom
Halásztelek
Halásztelek

2310 Szigetszentmiklós,
Határ út 12-14.

Útvonaltervezés

Akadálymentes elérés

Házhoz menő lomtalanítás

Tisztelt Ügyfeleink!

Az „ARIES” Nonprofit Kft. Környezetgazdálkodási Egysége ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi Önkormányzati Rendelet előírása szerint a lomtalanítási hulladékot nem egy előre meghirdetett időpontban kell kihelyezni, hanem a lakosság igénybejelentése alapján, egy előre egyeztetett napon, házhoz megyünk érte.

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani, hogy a 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. szám alatt üzemelő átrakó állomásunkra egész év folyamán, hétköznapokon (csütörtök kivételével, mert akkor ügyfélszolgálatunk szünetel) 7.00-17.00 között beszállíthatják a lomhulladékot az éves egyszeri díjmentes lehetőséget kihasználva. Ezzel jelentős mértékben csökkenthetik a várakozási időt. A hulladék beszállításához időpont egyeztetés szükséges, melyet ügyfélszolgálatunk megjelölt telefonszámain, vagy a titkarsag@arieskft.hu e-mail címen igényelhetnek.

A házhoz menő lomtalanítás igénybevételéhez Társaságunk az alábbi információkkal szeretne segítséget nyújtani Önöknek:

A lomhulladék: nagyobb méretű darabos hulladék, nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor, ágybetét, amelyet a Szolgáltató a jogszabályban szabályozott módon az ingatlanhasználó természetes személyektől elszállít.

Társaságunk rendeletben szabályozott módon az ingatlanhasználó természetes személyektől évente március 1. és október 31. közötti időszakban szállítja el a lomhulladékot.

Mit kell tenniük, hogy a házhoz menő lomtalanítás keretén belül szállítsuk el a lomot?

Ahhoz, hogy a lomtalanítási hulladékot elszállítsuk, először jelezni kell társaságunk felé az igényeket az alábbi módokon:

Lakosság esetében az ingatlanhasználóval (tulajdonos), társasházak esetében a társasház közös képviselőjével, egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést.

A lomtalanítási igényeket a honlapunk letölthető dokumentumok menüpont alatt található igénybejelentő lapot kitöltve és elküldve nyújthatják be.

A kitöltött, aláírt nyomtatványt elküldhetik elektronikus úton a lomtalanitas@arieskft.hu e-mail címre, vagy személyesen is jelezhetik a lomtalanításra vonatkozó igényt cégünk ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a kitöltött igénybejelentő lapot leadhatják az alábbi nyitva tartási időkben:

Központi ügyfélszolgálat:
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.

Hétfő:                             7:00-19:00

Kedd, szerda, péntek:    7:00-18:00
Csütörtök:                       ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL

Halásztelek ügyfélszolgálat:

2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. u. 34. fszt/5.
Kedd: 15:00-17:00

Szigethalom ügyfélszolgálat: 

2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10
Hétfő: 15:00-17:00

A lomtalanítási igényeket nyilvántartásunkban rögzítjük, majd az Ügyfelek által megadott elérhetőségeken jelzünk vissza a lehetséges szállítási időpontokra vonatkozóan.

A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor az általunk felajánlott időpontot írásban visszaigazolják, hogy az az Önök számára elfogadható. A visszaigazolt időpontot követően, amennyiben esetleg mégsem kerülne kihelyezésre a lom, cégünknek nem áll módjában másik időpontot biztosítani.

A lomtalanítást kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő, díjhátralékkal nem rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe évente 1 alkalommal.

A szolgáltatási területünkön érvényben levő önkormányzati rendeletnek megfelelően, Szigethalom és Halásztelek településen az éves egyszeri díjmentes lomtalanítási hulladék mennyisége max. 5 m3 lehet.

Szigetszentmiklós Város településen az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban az igénybejelentő lapon, az ügyfél által megjelölt mennyiségű lomhulladékot szállítja el társaságunk.

A kihelyezett lomot adott esetben fotóval dokumentáljuk!

A kihelyezett lomtalanítási hulladékról fotó készülhet, mely alapján igazolható, hogy a lomtalanítási hulladéknak nem minősülő hulladékot, vagy a rendeleti előírás szerinti mennyiség feletti lomhulladékot miért nem szállítjuk el. A helyszínen hagyott hulladék visszapakolásáról az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

Kérjük, hogy a lom hulladék közé ne kerüljön háztartási (kommunális) hulladék, építési – bontási törmelék, zöld hulladék, tűz- és robbanásveszélyes, valamint veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, olajok, akkumulátorok, vegyszerek, palatetők, szigetelő anyagok), elektronikai hulladék, autógumi, mert azokat társaságunk nem szállítja el. Az elektromos berendezéseket az ügyfeleink díjmentesen beszállíthatják cégünk telephelyére (2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.).

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos! A vonatkozó jogszabályok értelmében a szabálytalankodóknak bírságot kell fizetnie!

A lomtalanítási hulladékot, reggel 6:30 óráig kell az ingatlanuk elé kihelyezni úgy, hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel megközelíthető legyen és ne akadályozz a gyalogos- és gépjármű forgalmat. A későbbi időpontra kirakott lomokat díjtérítés ellenében tudjuk elszállítani, mivel a munka átszervezése többletköltséget jelent cégünknek.

Együttműködésüket köszönjük! 

 

Tájékoztató a házhoz menő lomtalanítás igénybevételével kapcsolatban:

 1. Mi indokolta a házhoz menő lomtalanítás bevezetését?

A korábban alkalmazott módszer számos kellemetlenséget okozott a lakosság és a közszolgáltató számára egyaránt.

 • Sok esetben nem a megfelelő időpontban, főleg a lomtalanítási időpontot követően került kihelyezésre a lom.
 • Nem csak kizárólag lomtalanítási hulladék került kihelyezésre, hanem pl. háztartási hulladék, építési törmelék vagy veszélyes hulladék is.
 • Az ügyfeleknek kellett egy időponthoz igazodniuk, míg ebben az esetben a közszolgáltató is igyekszik az ügyfelek igényeihez igazodni
 • az előre meghirdetett lomtalanításkor tapasztalt állapotokkal ellentétben megőrizhető a közterület rendje és tisztasága
 1. Kihelyezhető hulladékok       
  Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladék, melyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, matrac, kerti berendezés, játékok, stb.).
 2. Nem kihelyezhető hulladékok        
  Háztartási (kommunális hulladék), állati vagy növényi eredetű szerves hulladék, folyékony halmazállapotú hulladék, építési-bontási hulladék, tűz- és robbanásveszélyes hulladék, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, festékek, vegyszerek, palatető, szigetelő anyagok és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét!
 3. A hulladékok elhelyezése 
  A lomtalanítási hulladékot közterületen, a lakóingatlanok elé úgy kell elhelyezni, hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel megközelíthető legyen. A kihelyezett hulladék nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni
Megszakítás