Főoldal » Környezetgazdálkodás » Közzétételi lista » Panaszkezelés

Panaszkezelés

Mi a panasz?

A panasz a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban benyújtott panasz:

A társaságunk panaszként kezeli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységével, szolgáltatás ellátásával, a munkatársakkal szemben felmerülő minden olyan megkeresést, amelyben a panaszos a cég eljárását kifogásolja.

Panaszként azokat a bejelentéseket tudjuk kezelni, amelyben panaszos az ügyfélnyilvántartó rendszerünkben szerepel, azaz a beérkező megkeresés alapján a panaszos személye, a panasszal érintett szolgáltatási cím, és a panasz tárgya egyértelműen beazonosítható.

A panasz bejelentésének módjai:

  • Személyesen:

Az ügyfeleink személyes panaszt a 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. szám alatt található központi ügyfélszolgálatunkon, nyitvatartási időben tehetik meg (Kapcsolatok)

Ügyfeleink részére lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására. Időpontot írásban (postai úton, elektronikus levélben, faxon) illetve telefonon keresztül is lehet igényelni, melyet követően a személyes ügyfélfogadási időpontot legfeljebb 5 munkanapon belül biztosítjuk az ügyfél számára.

Ügyfélszolgálati munkatársaink minden esetben törekednek a panasz azonnali, helyben történő megoldására. Amennyiben az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a panaszt írásban szükséges benyújtani és panaszfelvételi jegyzőkönyv felvételére kerül sor. A jegyzőkönyv tartalmazza az ügyfél nevét, lakcímét, telefonszámát (ha van), illetve a panasz előterjesztésének idejét, helyét és módját, a panasz részletes leírását, illetve ha rendelkezésre áll, úgy az egyéb dokumentumok jegyzékét, nyilatkozatot a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírását. Az írásos dokumentum és a panaszfelvételi jegyzőkönyv másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ügyfélnek átadjuk.  

A panasszal kapcsolatban ezt követően az írásban tett panaszbejelentés alapján járunk el.

  • Írásban:

A panaszos a panaszát postai úton, vagy elektronikus levélben (e-mail), illetve faxon keresztül is benyújthatja cégünkhöz. A beérkező írásbeli panaszokról panaszfelvételi jegyzőkönyvet veszünk fel. A személyes bejelentés során a benyújtott panasz és a felvett panaszfelvételi jegyzőkönyv másolati példányát a panaszos rendelkezésére bocsátjuk, majd a levelet érkeztetjük. Az írásban beküldött panasz esetén az eljárás ugyan az, azzal a kitétellel, hogy a panaszfelvételi jegyzőkönyv másolatát a válasszal együtt küldjük meg az ügyfélnek.

A társaságunkhoz írásban forduló ügyfelek panaszát az iratkezelési szabályzatunknak megfelelően kezeljük. A panasz beérkezésének dátuma minden esetben az a nap, amikor az az iratkezelési szabályzatunk szerint érkeztetésre kerül. Az írásbeli megkeresésre a válaszadás írásos formában rendszerint ugyanazon a csatornán keresztül történik, amelyen a megkeresés történt (pl. e-mailen érkezett panaszra e-mailen küldjük meg a választ), feltételezve azt, hogy az ügyfél számára az adott formában küldött válasz elérhető. Természetesen a hatékonyabb ügyintézés céljából előfordul, hogy több csatornán keresztül is eljuttatjuk a választ. Az írásos megkeresésekre az érkeztetés dátumától számított 15 napon belül írásban adunk választ, mely minden esetben tartalmazza a cég panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva.

A 15 napos válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról az ügyfelet írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatjuk.

Amennyiben az ügyfél a panasz kezelésével, az eljárással, vagy az ügymenettel nem ért egyet, úgy jogorvoslatért az alábbi fogyasztóvédelmi szervekhez fordulhat, mely az írásos válaszban is minden esetben feltüntetésre kerül (Fogyasztóvédelmi  szervek).

Lap tetejére
Főoldal
Váltás az akadálymentes verzióra
Kapcsolatfelvétel
Üzemeltető: AMS Reklám