Főoldal » Városgondozás » Tevékenységek » Őstermelői Piac kezelése

Őstermelői Piac kezelése

A Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. úti őstermelői piac üzemeltetését a 282/2011. (VI.29.) sz. Önkormányzati Határozat értelmében 2011. augusztus 8-tól az "Aries" Nonprofit Kft. végzi.

 

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

(HÁZIREND)

 

A 419/2011. (IX.28.) sz. Önkormányzati Határozat és
a vásárokról, a piacokról,
és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése
 értelmében a Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. út 3528/72. hrsz.-on található
Őstermelői Piac üzemeltetési szabályzatát
az üzemeltető az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 1. A szabályzatban foglaltak betartása a piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre (Eladó és Vevő), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.
 2. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott helyjegy alapján, jelen üzemeletetési szabályzat mellékletében meghatározott nyitvatartási időben szabad árusítani (bérleti szerződéssel rendelkezőknek is helyjegy váltása kötelező). A helyjegy másra nem ruházható át. A helyhasználó az üzemeltető, vagy megbízottja felhívására bérlői, vagy helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
 3. A bérleti szerződéssel lefoglalt asztalt csak a bérleti szerződés jogosultja, vagy annak alkalmazottja foglalhatja el, azt harmadik személy részére árusítás céljára nem engedheti át.
 4. A bérelt asztalt legkésőbb a piac nyitásáig a bérlőnek el kell foglalni. Az ezt követően érkező bérlő nem tarthat igényt a mások által már elfoglalt bérelt asztalára.
 5. Nyitás után az asztalok kiadása érkezési sorrendben történik.
 6. Ugyanaz az asztal egy nap többször is kiadható, ha azt az előző helyhasználó részben vagy egészben kiürítette. Az új helyhasználó is az általa használt területre a helypénzt köteles megfizetni, azt harmadik személy részére, árusítás céljára át nem engedheti.
 7. Aki a piacon értékesít és nincs érvényes helyjegye (avagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólításra nem mutatja fel), azonnal köteles elhagyni a piac területét.
 8. A napi helyhasználatért az elfoglalt terület után az árusítás megkezdésekor a helyjegyet készpénzben kell megfizetni az üzemeletetési szabályzat mellékletében meghatározott díjszabás szerint. Az üzemeltető a helypénz megfizetésekor azzal egyező értékű helyjegyet, vagy nyugtát ad át a helyhasználónak.
 9. A helyhasználók a számukra kijelölt terület, vagy asztal használatára a piac nyitásától a zárásáig tartó időtartamban jogosultak.
 10. A helyhasználó az asztalt csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése esetén, illetve ha az üzemeltető, vagy annak megbízottja felszólítása ellenére tovább folytatja jogellenes tevékenységét, akkor a használati jog megvonásra kerül.
 11. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos.
 12. Nagybani (viszonteladók részére történő) árusítás a piac területén nem folytatható.
 13. A piac területére nem értékesítésre szánt élőállatot bevinni szigorúan tilos! (pl.: kutya stb…)
 14. Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja.
 15. A szakvizsgálatra szoruló árut, amennyiben gazdája annak hatósági vizsgálatát nem tudja igazolni, vizsgálatra be kell mutatni. Élő vágóbaromfi, nyúl és hal, valamint vágott baromfi és jogszabályokban engedélyezett egyéb állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.
 16. A piac területén gomba árusítása tilos.
 17. A piac területére gépjárművel kizárólag helyhasználati engedéllyel rendelkezőnek, a nyitvatartási idő előtt és után fél órán keresztül engedélyezett behajtani.
 18. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata.
 19. Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt árulnak, kötelesek a vizsgálatot végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes terménymintát adni.
 20. Az üzemeltető jogosult a helyhasználót/bérlőt felszólítani az árusítóhely takarítására.
 21. A helyhasználó köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető által biztosított szelektív szemét gyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni. A piaci szeméttároló edényekben és helyiségben kizárólag a piac területén keletkezett hulladék helyezhető el.
 22. A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, az üzemeltető erre vonatkozó kikötése esetén eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.
 23. A romlott, romlásnak indult vagy egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.
 24. A piacon árut iparilag feldolgozni szigorúan tilos.
 25. A piac területén gázpalackot üzemeltetni és használaton kívüli gázpalackot tárolni tilos.
 26. A piaci házirend szabályainak megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatása iránti intézkedésre.
 27. A piac elárusító területét gépjárművel parkolásra használni tilos.
 28. A kerékpárt a piac területére bevinni szigorúan tilos, a járművet a telepített kerékpártárolóban kell elhelyezni.
 29. A gépjárműről történő értékesítésre alkalomszerűen, szezonálisan, az üzemeltető által megjelölt helyen van lehetőség.
 30. Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról, a kijelölt közös tároló-helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról.
 31. Az üzemeltető ellenőrzési kötelezettsége folyamatos teljesítéséről az alkalmazásában álló megbízott útján gondoskodik, aki szükség esetén a szabálysértési feljelentést köteles megtenni.
 32. A piac rendjét, az ott árusított termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak betartását Polgármesteri Hivatal jegyzője által felhatalmazott ügyintézője is jogosult ellenőrizni.
 33. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a piac egész területén kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával folytatható.
 34. A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett.
 35. Tilos a piacon szeszes italt fogyasztani, ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.

             

Szigetszentmiklós, 2015. február 25.


 

                                                                                       Szarvas Tibor

                                                                                        igazgató

 

  

                                                                   

AZ ŐSTERMELŐI PIAC NYITVATARTÁSA

 

március 1 – május 31-ig és november 1 – november 30-ig:

kedd: 7 – 13 óra között

péntek – szombat: 6 – 14 óra között

 június 1 – október 30-ig:

kedd: 7 – 13 óra között

szerda – csütörtök: 8 – 10 óra között

péntek – szombat: 6 – 14 óra között

 december 1 – február 28-ig:

péntek – szombat: 6 – 14 óra között

A hét egyéb napján és ünnepnapokon zárva.

A helyhasználó az árusításra vonatkozó előkészületeket a piacnyitást megelőző fél órával kezdheti meg.

 

 

PIACI HASZNÁLATI DÍJAK

 

ASZTALBÉRLETI DÍJ:                                                   20.000,-  / asztal / félév, minden megkezdett félév teljes félévnek számít.

NAPI HELYPÉNZ:

                  Asztalbérleti szerződéssel rendelkező árusok esetén:    700,- / asztal

              Alkalmankénti árus:                                                 1.000,- / asztal

              Nem asztalról áruló alkalmankénti árus:                        350,- / fm

              Gépkocsiból áruló alkalmankénti árus:                          800,- / fm

Legkisebb bérelhető egység ½ asztal vagy ½ fm.

Azon bérletes árus, aki a bérelt asztalnál több asztalt vesz igénybe, a többletre 1.000,- / asztal helypénzt köteles fizetni.

 

Ízelítő a kínálatunkból: Zöldség, gyümölcs, virág, savanyúság.

Lap tetejére
Főoldal
Váltás az akadálymentes verzióra
Kapcsolatfelvétel
Üzemeltető: AMS Reklám