Főoldal » Városgondozás » Tevékenységek » Ingatlankezelés » Önkormányzati tulajdonú bérlakások

Önkormányzati tulajdonú bérlakások

30 db közérdekű bérlakás (Szent Miklós u. 9.)
  1 db összkomfortos lakás
16 db komfortos lakás
27 db félkomfortos lakás

Szent Miklós u. 9. - 30 lakásos lakóház

 

Részletek Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 26/2011 /X.27./ számú rendeletéből:"5.§ (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi lakás bérlőjének kijelölésére a polgármester jogosult."

Önkormányzati tulajdonú bérlakáshoz jutás lehetőségei:

"6. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás bérbevételére a város közigazgatási területén lakó, vagy dolgozó személy jogosult az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) nagykorú magyar állampolgár, továbbá Európai Unió jogszerűen, életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó és állandó lakóhellyel rendelkező állampolgára bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi, valamint a menekült is jogosult, amennyiben ezen személy megfelel a rendeletben foglalt feltételeknek,
b) 5 éven belül nem volt önkényes lakásfoglaló, 
c) igazolja, hogy sem lakbér, sem közüzemi díj, sem helyi adótartozása nincs, és a bérbeadóval peres eljárás nincs folyamatban, 
d) igazolja a lakás bérbeadásakor fennálló, és e rendeletnek megfelelő jövedelmi és vagyoni körülményekhez igazodó feltételeit"

 

A bérbevételi kérelemhez a rendelet 3. számú mellékletében lévő kérvényt kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.
 

10.§ ...

(2) A kezelő a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente kétszer – a bérlő szükségtelen háborítása nélkül – ellenőrzi és az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a polgármestert az esetlegesen szükséges intézkedések megjelölésével. A bérlő az ellenőrzés alkalmával köteles igazolni a közüzemi és egyéb külön szolgáltatások –így különösen a szemétszállítás –díjának befizetését. Bérlő köteles negyedévente bemutatni a kezelőnek a közüzemi szolgáltatásának befizetését igazoló bizonylatot. Az a bérlő, akinek közüzemi tartozása van, -amennyiben azt a szolgáltató lehetővé teszi –köteles előfizetéses mérőórát igényelni a szolgáltatótól.”

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérei minden évben a Képviselő-testületi határozat alapján módosulnak: 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 26/2011. (X.27.) számú rendelete alapján 2016.06.01-től a:

Szociális helyzet alapján bérbeadott lakások esetében:
összkomfortos lakás: 648,- Ft / m² / hó
komfortos lakás: 419,- Ft / m² / hó
félkomfortos lakás: 195,- Ft / m² / hóKöltség elven bérbeadott lakások esetében:
összkomfortos lakás: 1.096,- Ft / m² / hó
komfortos lakás: 679,- Ft / m² / hó
félkomfortos lakás: 369,- Ft / m² / hó

Lap tetejére
Főoldal
Váltás az akadálymentes verzióra
Kapcsolatfelvétel
Üzemeltető: AMS Reklám