Főoldal »

Házhoz menő lomtalanítás

Tisztelt Ügyfeleink!

A házhoz menő lomtalanítás igénybevételéhez Társaságunk az alábbi információkkal szeretne segítséget nyújtani Önöknek:

Társaságunk rendeletben szabályozott módon az ingatlanhasználó természetes személyektől évente március 1. és október 31. közötti időszakban szállítja el a lomhulladékot.

Mit kell tenniük, hogy a házhoz menő lomtalanítás keretén belül szállítsuk el a lomot?

Ahhoz, hogy a lomtalanítási hulladékot elszállítsuk, először jelezni kell társaságunk felé az igényeket az alábbi módokon:

Lakosság esetében az ingatlanhasználóval (tulajdonos), társasházak esetében a társasház közös képviselőjével, egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést.

A lomtalanítási igényeket elektronikus úton a  lomtalanitas@arieskft.hu e-mail címre, vagy a honlapunk letölthető dokumentumok menüpont alatt található igénybejelentő lapot kitöltve és elküldve nyújthatják be.

Az igényeket személyesen is lehet jelezni, ebben az esetben a kitöltött igénybejelentő lapot az ”ARIES” Nonprofit Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. szám alatti, vagy a 2314 Halásztelek II. Rákóczi F. u. 34. fsz./5. szám alatti, illetve a  2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10. szám alatti ügyfélszolgálatán is le lehet leadni az alábbi nyitva tartási időkben:

Központi ügyfélszolgálat:
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.
Hétfő:                             7:00-19:00
Kedd, szerda, péntek:    7:00-18:00
Csütörtök:                       ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL

Halásztelek ügyfélszolgálat:

2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. u. 34. fszt/5. 
Kedd: 15:00-17:00

Szigethalom ügyfélszolgálat: 

2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 
Hétfő: 15:00-17:00

 

A lomtalanítási igényeket nyilvántartásunkban rögzítjük, majd az Ügyfelek által megadott elérhetőségeken felvesszük velük a kapcsolatot a lehetséges szállítási időpontokra vonatkozóan. A lomtalanítási hulladék elszállítására keddi és csütörtöki napokon kerülhet sor.

A lomtalanítást kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő, díjhátralékkal nem rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe évente 1 alkalommal, függetlenül a kihelyezett mennyiségtől. A kihelyezett lomot adott esetben fotóval dokumentáljuk!

A lomtalanítás időpontja akkor tekinthető véglegesnek, amikor az általunk felajánlott időpontot írásban visszaigazolják, hogy az az Önök számára elfogadható. A visszaigazolt időpontot követően, amennyiben esetleg mégsem kerülne kihelyezésre a lom, cégünknek nem áll módjában másik időpontot biztosítani. 

A díjmentesen kihelyezhető mennyiségnek korlátja nincs. A kihelyezett lomtalanítási hulladékról fotó készülhet, mely alapján igazolható, hogy a lomtalanítási hulladéknak nem minősülő hulladékot miért nem szállítjuk el. A helyszínen hagyott hulladék visszapakolásáról az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

Kérjük, hogy a lom hulladék közé ne kerüljön háztartási (kommunális) hulladék, építési - bontási törmelék, zöld hulladék, tűz- és robbanásveszélyes, valamint veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek, olajok, akkumulátorok, vegyszerek, palatetők, szigetelő anyagok), elektronikai hulladék, autógumi, mert azokat társaságunk nem szállítja el. Az elektromos berendezéseket az ügyfeleink díjmentesen beszállíthatják cégünk telephelyére (2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14.).

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos! A vonatkozó jogszabályok értelmében a szabálytalankodóknak bírságot kell fizetnie!

A lomtalanítási hulladékot, reggel 7:00 óráig kell az ingatlanuk elé kihelyezni úgy, hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel megközelíthető legyen. A későbbi időpontban kirakott lomokat díjtérítés ellenében tudjuk elszállítani, mivel a munka átszervezése többletköltséget jelent a Kft-nek.

Együttműködésüket köszönjük! 

 

Tájékoztató a házhoz menő lomtalanítás igénybevételével kapcsolatban:

 1. Mi indokolta a házhoz menő lomtalanítás bevezetését?

          A korábban alkalmazott módszer számos kellemetlenséget okozott a lakosság és a közszolgáltató számára egyaránt.

 • Sok esetben nem a megfelelő időpontban, főleg a lomtalanítási időpontot követően került kihelyezésre a lom.
 • Nem csak kizárólag lomtalanítási hulladék került kihelyezésre, hanem pl. háztartási hulladék, építési törmelék vagy veszélyes hulladék is.
 • Az ügyfeleknek kellett egy időponthoz igazodniuk, míg ebben az esetben a közszolgáltató is igyekszik az ügyfelek igényeihez igazodni
 • az előre meghirdetett lomtalanításkor tapasztalt állapotokkal ellentétben megőrizhető a közterület rendje és tisztasága 
 1. Kihelyezhető hulladékok       
  Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladék, melyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, nagyobb kartondobozok, játékok, rongy bezsákolva, stb.). 
 2. Nem kihelyezhető hulladékok        
  Háztartási (kommunális hulladék), állati vagy növényi eredetű szerves hulladék, folyékony halmazállapotú hulladék, építési-bontási hulladék, tűz- és robbanásveszélyes hulladék, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, festékek, vegyszerek, palatető, szigetelő anyagok és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét!
 3. A hulladékok elhelyezése 
  A lomtalanítási hulladékot közterületen, a lakóingatlanok elé úgy kell elhelyezni,hogy az a hulladékgyűjtő célgéppel megközelíthető legyen. A kihelyezett hulladék nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni.
Lap tetejére
Főoldal
Váltás az akadálymentes verzióra
Kapcsolatfelvétel
Üzemeltető: AMS Reklám