Főoldal » Városgondozás » GYIK

GYIK

Gyepmesteri tevékenység:

Elvitetheti-e a lakos a szomszéd kutyáját?

A lakosság közterületen tartózkodó, kóbor ebeket tud bejelenteni (névvel, címmel) az „ARIES” Nonprofit Kft.-nek.

A gyepmester 24 órán belül kimegy a területre és amennyiben a kutyának van azonosítója (chip), a rajta tárolt adatok alapján a kutya visszakerül a jogos tulajdonoshoz, akinek az addig felmerült költségeket meg kell téríteni, valamint felhívják figyelmét a felelős állattartásra és a törvény be nem tartásának következményeire.

Amennyiben az ebnek nincs azonosítója, akkor a gyepmester elszállítja a telephelyére. A tulajdonos a telephelyről - az addig felmerült költségek megtérítése után - visszakaphatja az állatot.

Ha a lakos ismeri a zavaró eb gazdáját, akkor Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala – Igazgatási Osztályán van lehetősége panasz bejelentésére.


Az üres ingatlanon, nem közterületen hagyott (elhagyott) állatokkal mit lehet tenni?

A gyepmester, csak közterületen tartózkodó, kóbor ebet foghat be, ilyen esetben szintén Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala – Igazgatási Osztályát és/vagy állatvédő szervezetet érdemes értesíteni.


 

Intézmény felújítási munkák:

Mi alapján dől el, ki dönti el, hogy melyik vállalkozás végezhet építőipari munkát egy-egy intézmény felújítási projekt során?

Az építési munkákra minden esetben pályázatot írunk ki (amennyiben eléri az értékhatárt, abban az esetben közbeszerzést). A pályázaton nyertes kivitelezővel kötünk vállalkozási szerződést, az egyes szakági munkák a szerződött kivitelező döntése alapján kerülnek alvállalkozóknak kiadásra.


Milyen időpontokban folynak a kivitelezési munkák?

Az egyes intézmények vezetőivel egyeztetett időpontokban (lehetőleg az adott intézmény a nyári szünetében).


Milyen munkák kerülnek kivitelezésre?

A képviselő testület sorozatos egyeztetés után eldönti a fontossági sorrendet, majd a rendelkezésre álló pénzügyi keret alapján kiválasztásra kerülnek a végleges felújítási munkák. Ez lesz a pályázat alapja, a megfelelő műszaki tartalommal kiegészítve.  


 

Ingatlankezelés:

Az önkormányzati tulajdonú lakásokba a bérlő hogy tud más személyt bejelenteni?

Az 1993. évi LXXVIII. tv. (lakástörvény) valamint a 26/2011. (X.27) sz. Önkormányzati rendelet (lakásrendelet) rögzíti, hogy a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül kit fogadhat be a bérlő és kinél kell írásbeli engedély (képviselő - testületi határozat) kérnie:

„(2) Önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét.”

„11. A lakásba való befogadás feltételei

17. § (1) A bérlő a lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül fogadhatja be az Ltv. 21.§ (2) bekezdésben meghatározott személyeket.

(2)  Egyéb személyeknek a lakásba való befogadásához a képviselő-testület engedélye szükséges.

(3) Az engedély csak akkor adható meg, ha:

a)  a lakásba befogadni kívánt személyek száma a lakás befogadóképességét  – személyenként 6 m²-t – nem haladja meg, 

b)  a befogadni kívánt személy tudomásul veszi, hogy a lakásbérleti jogviszony megszűnése után sem az adott lakás, sem pedig másik lakás bérbeadására nem tarthat igényt, és 

c)  a befogadni kívánt személy vállalja, hogy a bérleti jogviszony megszűnése után a lakást 15 napon belül ingóságaival együtt elhagyja.”

A fentiek teljesülését követően, az „ARIES” Nonprofit Kft. ügyvezetője, mint a kezelő nevében eljáró szerv aláírja, az okmányirodába beadandó lakcím bejelentési kérelmet.


Ki tarthat igényt önkormányzati tulajdonú lakás bérlésére?

Szintén a 26/2011. (X.27) sz. Önkormányzati rendelet (lakásrendelet) rögzíti a bérbevétel részletes szabályait, a rendelet 3. sz. mellékletét képező dokumentum kitöltésével és Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalában történő leadásával indítható meg az eljárás az alábbi fő feltételek teljesülése esetén:

„5. A bérbevételi kérelem benyújtásának feltételei

6. §  (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás bérbevételére a város közigazgatási területén lakó, vagy dolgozó személy jogosult az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a)  nagykorú magyar állampolgár, továbbá Európai Unió jogszerűen, életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó és állandó lakóhellyel rendelkező állampolgára bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi, valamint a menekült is jogosult, amennyiben ezen személy megfelel a rendeletben foglalt feltételeknek,

b)  5 éven belül nem volt önkényes lakásfoglaló,

c)  igazolja, hogy sem lakbér, sem közüzemi díj, sem helyi adótartozása nincs, és a bérbeadóval peres eljárás nincs folyamatban,

d)  igazolja a lakás bérbeadásakor fennálló, és e rendeletnek megfelelő jövedelmi és vagyoni körülményekhez igazodó feltételeit.”


A bérlők által felhalmozott hátralékkal kapcsolatban van e lehetőség részletfizetésre?

Igen, cégünk biztosít részletfizetési lehetőséget ügyfeleinek, irodánkban teljes körű tájékoztatást kaphatnak a megállapodás feltételeiről.


Ki árulhat az őstermelői piacon és mit?

Elsősorban szigetszentmiklósi őstermelő, zöldség-gyümölcs árusítására vonatkozóan.


Kéktó Szabadidőparkban megrendezésre kerülő Majális rendezvényen kik árusíthatnak és mit?

A majális hagyományait megőrizve klasszikus (sör, virsli, vursli) büfé árusokat fogadunk, köztük édességes, kürtöskalácsos, cukorkás, vattacukros kitelepülőket.


 

Közterület-fenntartás:

Allergén zöldterület a Honfoglalás utca nagy része, ezt miért nem kaszálják le?

A terület nem tartozik az önkormányzattal kötött szerződésünkben rögzített rendszeres kaszálási tevékenységgel érintett közterületek közé.


A Kéktó Szabadidőpark melletti vágányok menti terület fűkaszálása rendszeresen megtörténik, de nem a teljes zöldterületen, vagyis nem a sínekig. Az már nem olyan sok, vágják le ott is.

Szintén ugyanaz az ok, mint az 1. pontban, a kaszálásra kirendelt dolgozóink nem végezhetnek el más munkát, mint amit a megrendelésünk tartalmaz.


Miért nem kaszálják a házak előtti árkokat?

A 19/2003 (X.29.) sz. Önkormányzati rendelet (köztisztasági rendelet) alapján az árkok tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata, cégünk csak a szerződésünkben lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtt végez kaszálást.

„3. §. (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.”

Lap tetejére
Főoldal
Váltás az akadálymentes verzióra
Kapcsolatfelvétel
Üzemeltető: AMS Reklám